Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 13.04.2023/Pykälä 52


 

Lasten kotihoidontuen kuntalisän jatko 1.6.2023 alkaen

 

PALVLTK 24.03.2022 § 33 

 

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Pasi Savolainen p. 040 558 5290

 

Lasten kotihoidon tuki on lakisääteinen, ja sitä maksetaan perheille,  
     jotka vanhempainvapaan jälkeen hoitavat alle kolmevuotiaita lapsiaan  
     muulla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä tai
     yksityisen hoidon tuella. Lapsen huoltajat hakevat itse kotihoidon
     tukea Kansaneläkelaitokselta. Kela perii kaikki kotihoidon tuen
     osuuden kustannukset lapsen kotikunnalta.

Kotihoidon tuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi. Lasten kotihoidon kuntalisään on varattu vuoden 2022 talousarvioon 20 000 euron määräraha varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon kuntalisän kokeilua varten.

Kuntalisä on tarkoitus maksaa Rantasalmella asuville perheille, joissa lapsen vanhempi tai huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla. Kotihoidontuen kuntalisää voidaan maksaa kotona hoidettavasta lapsesta sillä edellytyksellä, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja/tai jos perheen muut lapset ovat enintään 5 t/pv kestävässä osapäivähoidossa tai esiopetuksessa.

Rantasalmella kotihoidontuen kuntalisää ei ole aiemmin kokeiltu. Vuonna 2021 kotihoidontukea saavia perheitä oli keskimäärin 20 perhettä.

Kuntalisän saamisen ehdot laaditaan kuntakohtaiseksi. Kuntalisän maksaminen ja määrä perustuvat kunnan päätökseen. Kunta voi maksaa kuntalisää itse tai se voidaan maksaa Kelan kautta. Jos kunta haluaa maksaa kuntalisän Kelan kautta, kunta ja Kela tekevät kuntalisäsopimuksen.

Kunta täyttää Kelan sopimuspohjan. Kela maksaa kuntalisän vain sopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti ja vain niihin tukiin, jotka sisältyvät sopimukseen. Kuntalisäsopimuksen voi tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuntalisän maksaminen Kelan kautta on kunnille maksutonta.

Kunta voi myös maksaa kuntalisää itse. Silloin kunta ja Kela eivät tee sopimusta, koska Kela ei ole mukana kuntalisän maksamisessa. Tällöin kunta voi määritellä kuntalisän maksamisen ehtoja vapaammin.

Jos kunta haluaa tehdä kuntalisäsopimuksen Kelan kanssa tai muuttaa sopimuksen ehtoja, kunnan edustajan pitää ottaa yhteyttä Kelaan. Kelan on saatava tieto kuntalisäsopimuksen solmimisesta ja muutoksista vähintään kaksi kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloa.

Kotihoidontuen kuntalisän maksatuskriteerit

  • Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen nuorimmasta  kotihoidon tuen piirissä olevasta, alle 3-vuotiaasta lapsesta.
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Esiopetusikäinen lapsi voi osallistua perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen eikä siten vaikuta alle 3-vuotiaan kuntalisän saantiin.
  • Kotihoidon tuen kuntalisän määrä on Rantasalmen kunnassa 250 €/kk
  • Kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha).
  • Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta. Tämä ehto tarkistetaan Kelassa.

 

 

Esittelijä Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

 

Päätösehdotus: Palvelulautakunta päättää, että
1. kuntalisää kokeillaan yhdeksi toimintakaudeksi Rantasalmen 
    kunnan varhaiskasvatuspalveluksi ja sitä maksetaan ensin
    määräaikaisesti kokeiluluontoisena 1.8.2022 - 31.5.2023 välisenä
    aikana. Kuntalisän jatkoa pohditaan ennen määräaikaisen
    kokeilujakson päättymistä.
2. kuntalisä siirtyy Kelan kautta haettavaksi ja maksettavaksi
    1.8.2022 lukien.
3. kuntalisä haetaan Kelalta lasten kotihoidon tuen hakemisen
    yhteydessä. Kuntalisä maksetaan Kelan lakisääteisen
    kotihoidontuen lisäksi. Kuntalisä maksetaan hoitorahan
    korotuksena ja se on verotettavaa tuloa.
4. kuntalisän saamisen edellytykset ovat Kelan ehtojen mukaiset
    1.8.2022 alkaen.

 

Päätös: Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Kokouksessa kuultiin asiantuntijana varhaiskasvatuspäällikkö Pasi Savolaista.

         

 

PALVLTK 13.04.2023 § 52  

38/02.05.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Pasi Savolainen 040 558 5290

 

 Kotihoidontuen kuntalisää kokeiltiin yhden toimintakauden verran aikajaksolla 1.8.2022 - 31.5.2023.

 

 Kotihoidontuen kuntalisä on saanut hyvän vastaanoton perheiden keskuudessa.  Syksyllä 2022 käyttäjiä oli kuukautta kohti keskimäärin 12 perhettä. Alkuvuoden 2023 tilanne on ollut myös samanlainen.

 

 Kotihoidontuen kuntalisän maksatusta varten talousarvioon 2023 on varattu määrärahaa 48 000 euroa koko vuodelle.

 

Esittelijä Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

 

Päätösehdotus: Palvelulautakunta päättää, että kotihoidontuen kuntalisän maksamista jatketaan 1.6.2023 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös: Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Esittelijänä kokouksessa kuultiin varhaiskasvatuspäällikkö Pasi Savolaista.