Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 13


Liite1 TA2022-esitys ja kirjalliset tavoitteet

 

Ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022

 

YMPLTK 04.11.2021 § 13  

214/02.02.00/2021  

 

Valmistelija Ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen puh. 040 161 5008

 

Rantasalmen kunnan ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022

on laadittu kunnanhallituksen laadintaohjeen mukaisesti.

 

Ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat. Rantasalmen ja Sulkavan ympäristötoimen hallinnon ja palveluiden tuottamisesta vastaa Rantasalmen kunta. Käyttötalousosassa esitetään sitovalla tasolla toiminnan kuvaus/vastuuhenkilö, sitovat tavoitteet ja sitovat menomäärärahat sekä tuloarviot.

 

Sopimuskunnat Rantasalmi ja Sulkava jakavat yhteistyösopimuksen mukaan kaikki ympäristötoimen kustannukset kuntien asukasmäärän suhteessa. Vuodelle 2022 Rantasalmen osuus on 57% ja Sulkavan osuus 43% kustannuksista. Tarvittavat erillismäärärahat kumpikin kunta varaa omiin talousarvioihinsa. Ympäristötoimen lupa- yms. tulot menevät suoraan peruskuntiin.

 

Vuoden 2022 talousarvioesityksessä on hieman kustannusten nousua kuluvaan vuoteen verrattuna, johtuen mm. lupapisteen puitesopi-muksesta. Sopimuksesta johtuen lupapisteen ylläpito hinnat nousivat Rantasalmella yli 100% ja Sulkavalla 50%. Vesiensuojeluun on esitetty avustusta 10 000€/ kunta, sekä kuluvan vuoden talousarviossa on osa esitetyistä kuluista arvioitu todellisia kustannuksia pienemmäksi, johtuen ympäristötoimen uudelleen järjestelyistä Juvan jäädessä pois yhteistyöstä vuoden 2021 alusta.

 

Kuntaosuudet          TA- esitys 2022  TA2021

 

Sulkava             126 935€  109 720€

Rantasalmi             164 355€             145 444€

Yhteensä             291 290€    255 164€

 

Kustannukset sisältää ulkoiset sekä sisäiset kulut.

 

Erillismääräraha kuntanet-ohjelman rakennusluokituksen muutokseen. Määrärahaa on esitetty jo kahtena edellisenä vuonna, mutta ohjelmantoimittajasta johtuen rakennusluokituksen muutos on viivästynyt.

 

Sulkava                4 700€

Rantasalmi                 4 700€

 

 

Erillismääräraha vesiensuojeluun

 

Rantasalmi           10 000€  -

Sulkava           10 000€

 

Erillismääräraha yksityistieavustukset:

 

Sulkava         110 000€  95 000€

Rantasalmi           90 000€  90 000€

 

Liitenä on talousarvio ehdotus vuodelle 2022 sekä sitovat tavoitteet.

    

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Rantasalmen ympäristötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja esittää sen Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksille ja valtuustoille hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti

 

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.