Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 25


Liite9 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

 

YMPLTK 04.11.2021 § 25  

223/00.01.01.01/2021  

 

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen, puh. 044 417 5230

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausunto tulee antaa 7.12.2021 mennessä.

 

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kierto-talouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakenta-misen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

 

Koko lausuntopyyntö ja siihen liittyvä runsas oheismateriaali löytyy  https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List kirjoittamalla hakukenttään "kaavoitus". Materiaaliin sisältyy myös lakiehdotus kokonaisuudessaan.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen esityksen lausunnoksi koskien uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.