Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 24 

Ympäristölupa ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle, Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys, Rantasalmi

 

YMPLTK 04.11.2021 § 24  

215/11.01.00.00/2021  

 

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

 

Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle kiinteistöillä 681-412-14-74 ja 681-412-14-65, osoitteessa Joroistentie 915. Kiinteistöt omistaa Rantasalmen kunta, jolta Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys niitä vuokraa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa. Lisäksi toiminta-aikoihin haetaan muutoksia.

 

Ampumaradalla harjoitetaan metsästys- ja urheiluammuntaa ns. pienikaliiberisilla aseilla (alle 12.7 mm) sekä haulikoilla. Rataa käyttävät paikalliset metsästys- ja ampumaseurat sekä alueen vakituiset ja loma-asukkaat. Radalla harjoittelevat myös poliisit. Ampumarataa käyttää vuosittain noin 400 henkilöä. Nykyisin ampumaradan kokonaislaukausmääräksi arvioidaan noin 130 000 laukausta vuodessa. Tulevaisuudessa määrän arvioidaan nousevan maksimissaan noin 220 000 laukaukseen vuodessa.

 

Ampumaradalla on kahdeksan rataa (hirviradat 75 m ja 100 m, hirvenjuoksurata 100 m, luodikkorata 100 m, ampumahiihtorata 50 m, trap-rata, skeet- / metsästyshaulikkoradat 2 kpl) sekä haulikon koeammuntapaika. Ampumarataa ympäröivä alue on pääosin ojitettua metsätalousvaltaista maata. Lähin vesilain mukainen vesistö (puro) on noin 400 metrin etäisyydellä ampumarata-alueesta. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat yli 4 kilometrin etäisyydellä alueen pohjoispuolella.

 

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä ampumaradan eteläpuolella (sijoittuu pääampumasuunnan taakse) ja lähin lomarakennus sijaitsee koillisessa noin 1700 metrin etäisyydellä (haulikkoratojen ampumasuunnassa). Ampumaradan meluselvityksen mukaan ampumamelun loma-asumiseen käytettävien alueiden ohjearvot (VNP 53/1997) ylittyvät lievästi (1.2 dB) yhdessä lomarakennuskohteessa. Vakituiseen asumiseen käytettävillä alueilla ohjearvot eivät ylity.

 

Nykyiset toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaan rajoitetut ja vaikeaselkoiset. Uusiksi toiminta-ajoiksi esitetään hirvenjuoksu- ja luodikkoratojen osalta ma-pe klo 9:00-20:00 ja la-su klo 9:00-18:00. Muiden ratojen osalta ma-pe klo 9:00-21:00 ja la-su klo 9:00-19:00. Pienoiskivääriammuntojen osalta käyttöajat pysyvät entisellään ma-su klo 9:00-21:00. Kilpailuja tullaan järjestämään vuosittain neljä.

 

Ympäristölupahakemus tuli vireille 8.6.2021. Kuulutus julkaistiin Rantasalmen kunnan kotisivuilla / ilmoitustaululla 22.6.2021 ja paikkallislehdessä 23.6.2021. Lähikiinteistöjen omistajia tiedotettiin kuulemiskirjein. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Lausunnoista pyydettiin hakijalta vastineet.

 

Ympäristöluvan lupapäätösehdotus on liitteenä.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Rantasalmen ympäristölautakunta päättää myöntää Rantasalmen Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.