Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 23


Liite7 Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Lomakylä Järvisydän Oy

 

YMPLTK 04.11.2021 § 23  

218/11.01.00.00/2021  

 

 

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

 

Lomakylä Järvisydän Oy hakee ympäristölautakunnalta maa-aines- ja ympäristölupaa (ns. yhteiskäsittelylupa) maa-ainesten louhinta- ja murskaustoiminnalle Rantasalmen kunnan Poronsalmen kylän Linnala 1:112 tilalle.

 

Hakemuksen mukaisella suunnitellulla alueella on ollut aiemmin maa-ainestenottoa kotitarveottona. Nyt haetaan lupaa maa-ainestenottamiselle ajalle 15.3.2021-19.3.2022. Haettu ottamismäärä on noin 30 000 kiintokuutiometriä kalliokiveä ja noin 30 000 kiintokuutiometriä pintamaita ja soraa. Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Alueelle on tehty keväällä 2021 luontoselvitys, jossa on selvitetty alueen luonto- ja maisema-arvot. Ottamistoiminnalle ei ole kaavallisia tai suojelullisia esteitä.

 

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin ympäristönsuojelulain mukaisesti ja lähikiinteistöjen omistajia tiedotettiin hakemuksen vireilläolosta kirjeitse tai sähköpostitse. Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (terveydensuojeluviranomainen). Kuuluttamis- ja naapurikuulemisvaiheessa jätettiin kaksi muistutusta.

 

Liitteenä on ehdotus lupapäätökseksi.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen mukaisesti.

 

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.