Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 19


Liite3 LIITE_Ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi

 

Maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava

 

YMPLTK 04.11.2021 § 19  

203/02.02.00/2021  

 

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080

 

Maa-aineslain 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n nojalla kunta voi periä maksuja mm. maa-aineslupien käsittelystä ja valvonnasta. Nykyinen Rantasalmen ja Sulkavan kuntien maa-ainesmaksutaksa on ollut voimassa 1.2.2020 alkaen. Rantasalmen kunnan hallintosäännön § 69:n mukaan kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

 

Maksutaksassa määritellään taksat mm. lupakäsittelylle, lupa-asioiden vuotuiselle valvonnalle, naapurikuulemiselle, ylimääräisille valvonta- ja pakkotoimille yms. Viranomaislupa- ja valvontamaksuilla olisi katettava merkittävä osa viranomaistöistä kunnalle aiheutuvista kustannuksista.

 

Rantasalmella on tällä hetkellä voimassa 9 maa-aineslupaa ja Sulkavalla 16. Maa-ainesoton lupa- ja valvontamaksuista kertyy vuosittain Rantasalmella noin 2 500 - 4 000 euroa ja Sulkavalla noin 6 000 - 8 000 euroa. Vuotuisen valvonnan maksut (käsittää 60 - 90 % vuoden maa-ainestuloista) kertyvät vuosittain vakiomääräisinä, mutta uusien lupien määrissä ja sitä myötä lupatuloissa on vuosittain suurta vaihtelua.

 

Esityslistan oheismateriaalina on vertailutaulukko eräiden kuntien ja kaupunkien taksoista. Taulukossa ovat rinnalla nykyiset Rantasalmen ja Sulkavan nykyiset taksat sekä uudet taksaehdotukset. Vertailun taksat on valittu siten, että ne ovat mahdollisimman tuoreita. Useimmat kunnat ja kaupungit tarkistavat taksansa kahden vuoden välein, kuten Rantasalmen ympäristötoimen kunnissa on tehty yli 10 vuoden ajan.

 

Liitteenä on ehdotus uusista maa-ainesmaksutaksoista Rantasalmen ja Sulkavan kunnille. Korotusten suuruus on vuoden 2020 taksaan verrattuna 4,7 - 9,1 %. Maksutaulukossa on ehdotukset uusiksi hinnoiksi ja niiden vieressä on korotusprosentti.

 

Esityslistan oheismateriaalina on taksavertailu.

 

Liitteenä on Rantasalmen ja Sulkavan kuntien taksaehdotus.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää Rantasalmen ja Sulkavan kunnanhallituksille maa-ainestaksan hyväksymistä liitteen mukaisena.

Ympäristölautakunta esittää edelleen, että uusi taksa astuu voimaan 1.3.2022 kumoten aiemman, 1.2.2020 voimaan tulleen taksan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.