Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rantasalmen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.rantasalmi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 18


 

Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunnan perusparannusavustus, Sulkava

 

YMPLTK 04.11.2021 § 18  

201/02.05.01.02/2021  

 

Valmistelija Ympäristösihteeri Teemu Oittinen puh. 050 470 5080

 

Sulkavan kunnan talousarvioon on varattu 2021 yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin yhteensä 95 000 euroa, josta on 2 500 euroa on merkitty perusparannuksiin. Lisäksi tälle vuodelle varatuista kunnossapitoavustuksista jäi käyttämättä noin 1 100 euroa. Näin ollen perusparannusavustuksiin on yhteensä käytettävissä noin 3 600 euroa. Ympäristölautakunta käsittelee avustukset nettokustannuksina. Hyvitetyistä kustannuksista vähennetään ensin valtion avustus sekä muut avustukset.

 

Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunta hakee Sulkavan kunnalta perusparannusavustusta 6 100 euroa Myllytien kunnostamiseen. Perusparannushankkeen kokonaiskustannusarvio on 20 000 euroa (sis. alv), josta nettokustannusarvio on 16 126 euroa. Hanke on tarkoitus rahoittaa valtion ja kunnan avustuksilla sekä omakustanteisesti.

 

Hakemuksen mukaan tie on vilkaasti liikennöity läpikulkutie. Tien vaikutuspiirissä on kahdeksan asuinrakennuskiinteistöä ja kolme lomarakennuskiinteistöä. Lisäksi tien vaikutuspiirissä on yritystoimintaa, kuten maatila, mylly, huoltoasema, parturi, VPK:n koulutustilat ja autoasema, kirkko ja hautausmaa. Tiestö ja rummut on tarkastettu 8.5.2021.

 

Perusparannushankkeen kustannukset muodostuvat maakivien poistosta, sivuojien perkaamista tarvittavilta osin, kantavuuden parantamisesta, lähes kaikkien rumpujen uusimista ja kulutuskerroksen parantamista.

 

Tiekunta on hakenut yksityisen tien parantamiseen valtionavustusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joka on hyväksynyt 15.6.2021, 20 000 euron kustannusarvion ja myöntänyt 50 % avustuksen.

Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä osuudesta.  Avustettavia kustannuksia eivät ole sivuojien perkaaminen ja kivien poisto, joten ne vähennetään avustettavista kustannuksista. Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä 6 642 euron nettokustannuksesta.

 

Hakemuksen liitteeksi tiekunta on toimittanut kustannusarvion, työselityksen, tiekunnan kokouspöytäkirjan ja päätöksen yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta.

 

Oheismateriaalina kustannusarvio ja kartta.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunnalle Sulkavan kunnan kuntaosuudesta (6 642 euroa) 20 % avustuksen, kuitenkin enintään 1 330 euroa. Avustus maksetaan toteutuneista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus tulee hakea 30.11.2021 mennessä.

 

Johtava rakennustarkastaja tekee seuraavan muutetun päätös-esityksen. Esityslistan julkaisemisen jälkeen saatujen lisätietojen mukaan hankkeen toteutus siirtyy loppuvuoteen 2021 ja kevääseen 2022. Kunnan avustus, enintään 1 330 euroa, maksetaan vuoden 2022 määrärahoista.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.